UITLEEN

Dat de kunst van Maya Wildevuur inspireert, is duidelijk. Het kan je huis tot leven brengen.  Maar hoe kies je nou dat ene schilderij van Maya dat jouw interieur die extra kleur en dynamiek geeft?  En wat als je er op een gegeven moment op bent uitgekeken?

 

Bij Galerie Maya Wildevuur vindt je de oplossing. Thuis genieten van de kunst en de mogelijkheid om regelmatig te wisselen: dat kan door te lenen bij Galerie Maya Wildevuur.

VOORWAARDEN KUNSTUITLEEN

2019

 

1) ABONNEMENT

Wij berekenen  € 16,- administratiekosten per jaar.
 

2) HUURBIJDRAGE

 • a) Voor € 12,- per maand kunt u (maximaal 4)  kunstwerken van Maya Wildevuur lenen tot   een bedrag van € 1.200,-. Wilt u meer lenen, dan betaalt u 1% van de verkoopwaarde per maand voor schilderijen en 2% van de verkoopwaarde per maand voor beelden.

 

 • b) Door ondertekening van het contract geeft u toestemming aan Galerie Maya Wildevuur, (Incassant ID: NL94ZZZ020675080000) doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens huur kunstwerk, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Galerie Maya Wildevuur.

 

 • c) Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

 

 • d) Afschrijvingen vinden plaats rond de 30e van elke maand.

 

 • e) In het geval van het niet nakomen van betalingsverplichtingen zal een incassobureau ingeschakeld worden.

 

 • f) Uw huurbijdrage is inclusief 6% BTW.
   

3) SPAARTEGOED

 • a) De betaalde maandhuur wordt voor 100% gespaard. Het door de huurder gespaarde tegoed staat tot zijn of haar beschikking ter aankoop van kunstwerken in de kunstleencollectie van Galerie Maya Wildevuur.

 

 • b) Spaartegoeden worden uitsluitend in kunst uitbetaald en niet gerestitueerd.

 

 • c) De gehuurde kunstwerken blijven eigendom van de galerie tot het gehele aankoopbedrag is voldaan en er een verkoopovereenkomst tussen Galerie Maya Wildevuur en de huurder is afgesloten.

 

 • d) De huurder is verantwoordelijk voor het stopzetten van de huurovereenkomst.

4) TRANSPORT

 • a) De huurder is verantwoordelijk voor het transport van de geleende kunstwerken.
 • b) De huurder mag de geleende kunstwerken niet aan derden uitlenen.
 • c) Bij verhuizing zal de huurder zijn nieuwe adres, binnen 14 dagen, aan de galerie doorgeven.
   

5) VERANTWOORDING

 •  De kunstwerken,  inclusief het lijstwerk, het glas en de passe-partout, vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder. De huurder zal de kunstwerken dan ook met zorg behandelen, ook schade of vernietiging van de kunstwerken heeft de galerie recht op de uitkering van de verzekeraar. Bij uitsluiting door de verzekeraar, met opgaaf van goede redenen, wordt de huurder aansprakelijk gesteld.
   

6) OPZEGTERMIJN

 • De opzegtermijn van de overeenkomst bedraagt 1 maand, tevens worden de geleende kunstwerken direct geretourneerd aan de galerie.
   

7) LEGITIMATIE

 • Bij inschrijving vragen wij inzage in uw paspoort- of rijbewijsnummer.